مشخصات دقیق و نمونه سنگ های محدوده اکتشافی

نمای کلی محدوده اکتشافی مرمریت برزآباد و پروفیل عرضی آن بر روی تصویر گوگل ارث و همچنین نمای سه بعدی محدوده در زیر قابل ملاحظه است.

نمای کلی محدوده و پروفیل عرضی بر روی تصویر گوگل ارث 

  

 نمایی از کوه دربردارنده محدوده مرمریت برزآباد 

 

 

نمایی سه بعدی از مرتفع ترین بخش محدوده

 

 

نمایی از مورفولوژی محدوده (از بالای محدوده و دید به سمت شرق)

 

 

 نمونه های سنگ 

تعدادی نمونه معرف از بخش های مختلف این محدوده برداشت شده که جانمایی آنها در شکل زیر مشخص است.

 

  

تصاویر نمونه ها در پایین آمده است ( برای مشاهده مختصات محل هر نمونه با در اختیار داشتن کلمه عبور می توانید به بخش اسناد محدوده و مختصات نمونه ها مراجعه کنید).

 

 نمونه 1

 نمایی از محل برداشت نمونه شماره 1 (دید به سمت غرب)

  

نمونه 2

 

 

نمونه 3 

 

نمونه 4 

 

نمونه 5

 

نمونه 6 

 

نمونه 7 

 

نمونه 8 

 

نمونه 9 

 

نمونه 10 

 

نمایی از محل برداشت نمونه شماره 10. در هنگام انجام عملیات اکتشافی، این نقطه به عنوان سینه کار مکان مناسبی به نظر می آمد.
 
نمایی از محل برداشت نمونه شماره 10. این نقطه به عنوان یکی از موقعیت های مناسب برای ایجاد سینه کار به نظر می آید.

نمایی از محل برداشت نمونه شماره 10
 
/ 0 نظر / 142 بازدید