معادن همجوار

در روستای برزآباد 3 معدن مرمریت در تجرکوه واقع هستند. به ترتیب نزدیکی به جاده عبارتند از: معدن متروکه که سابقا آقای سیف الله سعیدی در آن فعالیت داشته اند، معدن آقای قنبری و معدن آقای پورحسنی.

 

موقعیت محدوده اکتشافی مرمریت برزآباد و سه معدن موجود 

 

موقعیت محدوده اکتشافی مرمریت برزآباد و سه معدن موجود به صورت سه بعدی

  

موقعیت 3 معدن موجود در یک نما (عکس پانوراما)

 

معدن متروکه ( آقای سیف الله سعیدی)

  

عکسی 3 بعدی از معدن آقای پورحسنی

 

موقعیت معدن متروکه نسبت به جاده روستای برزآباد

 

نمایی از یکی از سینه کارهای موجود در معدن متروکه
 
 
 
معدن آقای قنبری
 
نمایی کلی از معدن آقای قنبری
 
 
 
نمایی از یکی از سینه کارهای معدن آقای قنبری

 
 
 
نمایی از یکی از سینه کارهای معدن آقای قنبری
 
 
تصویری از یک کوپ در معدن آقای قنبری
 
 
 
 
 
معدن آقای پورحسنی
 
 
موقعیت معدن آقای پورحسنی نسبت به تجرکوه
 
 
 
نمایی کلی از معدن آقای پورحسنی

 
 سینه کار معدن آقای پورحسنی
 
 
وجود دو کوپ آبی و کرم در معدن آقای پورحسنی، بافت استخوانی قابل مشاهده است
/ 0 نظر / 147 بازدید